Η ιστοσελίδα/ δικτυακός τόπος www.minopta.gr περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία. Κάθε επισκέπτης, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και να επισκεφθεί την ιστοσελίδα μόνο εάν συμφωνεί με αυτούς.

Ευθύνη του Χρήστη

Ο χρήστης υποχρεούται και αναλαμβάνει την ευθύνη να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο και ακολουθώντας τους αναγραφόμενους όρους χρήσης. Επίσης, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους κανόνες της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, στο μέτρο που εφαρμόζονται κατά τη χρήση δικτυακών τόπων.

Οποιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στην χρήση της ιστοσελίδας ή με σκοπούς παραπλανητικούς και κερδοσκοπικούς, απαγορεύεται.

Τυχόν σύνδεσμοι (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους που περιέχονται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας, υφίστανται απλώς και μόνο για την εξυπηρέτηση του Επισκέπτη και τη λήψη από αυτόν περαιτέρω πληροφοριών. Η πρόσβαση και η χρήση προσωπικών δεδομένων στους τόπους αυτούς υπόκειται στην αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη.

Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Επισκέπτη του δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και από τις εφαρμοστέες διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Με την εξαίρεση ειδικών περιπτώσεων όπου ζητείται από τον Επισκέπτη να καταχωρήσει σε ειδική φόρμα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την εξυπηρέτησή του. Στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας, δεν διατηρούνται σκοπίμως αρχεία προσωπικών δεδομένων, αλλά ακόμα και αν διατηρούνται τέτοια δεδομένα ως αποτέλεσμα αυτοματοποιημένων ενεργειών ή ενεργειών του Επισκέπτη, τα στοιχεία αυτά διατηρούνται αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, καταγραφής παραπόνων, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων του Επισκέπτη και δεν ανακοινώνει αυτά σε τρίτους, εκτός εάν η υποχρέωση ανακοίνωσης απορρέει από διάταξη της εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κατόπιν εντολής από αρμόδια εποπτική αρχή. Για κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων, ο Επισκέπτης δύναται να επικοινωνεί τηλεφωνικώς με την Εταιρεία και να αιτηθεί την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

Πνευματικά Δικαιώματα

Ο δικτυακός τόπος της Εταιρείας και ότι περιέχεται σε αυτόν, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, συνολικά ή τμηματικά ή συνοπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της Εταιρείας χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της. Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι ο χρήστης θα τηρεί όλες τις διατυπώσεις – υποχρεώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο.

Δικαίωμα Αλλαγών

Η www.minopta.gr , διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην Ιστοσελίδα, την εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

Εφαρμοστέος Νόμος – Διαφωνίες

Οι επισκέπτες της www.minopta.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της Ιστοσελίδας www.minopta.gr .Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της Ιστοσελίδας θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Το καλάθι μου
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Φαίνεται ότι δεν έχετε κάνει ακόμα επιλογή.